• slider image 292
:::

黃月春 - 母語日教學 | 2017-10-01 | 人氣:199

月娘
下昏,滿圓的面容
是你,阮閣來見著
可是,暗淡,暗淡的光
淒迷的味,阮有鼻著
乃是佮故鄉的相仝
阿母的疼惜
阮的搖籃仔
仝款猶是淒迷
袂落眠的靈魂

下昏,你猶閣佇咧
親像阿母佇阮的心內
阮喘著流浪的氣息
佇你淒迷的光裡
聽著阿母的叫聲
佇時欲來做伙轉去
綴著你滿圓的面容
袂醒起來的留尾夢