• slider image 310
  • slider image 313
:::
黃月春 - 母語日教學 | 2014-12-07 | 人氣:339

厝鳥

 

暗暝

阮惦惦看著你

用一世人的青春

起一間厝,然後

將愛情囥佇內面

規工惜命命…..

 

每日透早,日頭出來時陣

就變做一隻厝鳥

Khiā佇厝角直直叫

看會叫出一支翼胳頭仔來無?

予你的愛情飛出去窗外

 

阮毋是無愛你

只是感情若欲久長

就愛放伊去天頂

佇風中  佇樹欉

自由飛

 

毋過,你攏感覺阮有一寡仔吵

順手就共窗仔關起來

 

阮只好逐工啾啾叫

叫甲阮愛情的翼

漸漸變作一枝

焦khok khok的

樹枝……