• slider image 310
  • slider image 313
:::
黃月春 - 母語日教學 | 2015-12-25 | 人氣:250

富貴的兄弟

 

彼一年,阿母生後生

族親攏嘛真歡喜

富仔是好名字

阮兜飼大豬  賺大錢

閣一年,貴仔來出世

真福氣  紅瓦厝五間起

富仔貴仔  是阮小弟

平平安安過日子