• slider image 310
  • slider image 313
:::
榮譽榜 鄭鉛民 - 體育組長 | 2019-04-26 | 人氣:447

四年級女生榮獲第三名

1

朱家茜

2

陳思妤

3

劉姸旴

4

張詠筑

5

吳季恩

6

陳芊睿

7

陳思妙

8

朱寶如

9

詹芷綾

10

陳奕瑾

11

許嘉軒

12

林品萱

13

羅宇芝

14

陳品妍

四年級男生榮獲第二名

 

1

李祐良

2

曾褀皓

3

張瑞育

4

陳佳德

5

林柏毅

6

陳俊澔

7

劉翃宇

8

劉庭丞

9

陳秉駿

10

詹宬威

11

邱彥愷

12

陳潮文

13

詹証壹

14

陳永倫

五年級女生榮獲第一名

 

1

谷欣晨

8

陳鈞芮

2

黃薈珊

9

朱紹瑜

3

陳鈺閔

10

張昕貽

4

邱薾鋆

11

張鏵勻

5

張妤亘

12

林芷宇

6

劉佳諭

13

蔡怡蓁

7

許凌箏

14

吳沛霓

五年級男生榮獲第二名

 

1

陳楷烜

8

邱渙博

2

張舜富

9

吳秉諺

3

陳觀陽

10

陳佑宸

4

陳冠良

11

楊浚榮

5

張瑞益

12

詹鈞皓

6

胡豐銘

13

邱丞堉

7

邱柏澄

14

林冠廷

六年級女生榮獲第二名

 

1

詹筑蓁

8

莊佩罃

2

張怡萱

9

 

3

謝宛芸

10

 

4

陳郁琁

11

 

5

陳巧慧

12

 

6

蕭楹洳

13

 

7

林晏慈

14

 

六級男生榮獲第三名

 

1

邱堉睿

8

詹鵬叡

2

江冠鎰

9

林育漢

3

沈致蓒

10

林家緯

4

曾聖軒

11

 

5

張哲齊

12

 

6

蘇宗煌

13

 

7

張恆睿

14

 

恭喜以上獲獎選手!