• slider image 310
  • slider image 313
:::
邱沛樺 - 學務主任 | 2019-10-30 | 人氣:351

         校慶活動:一、三年級搬椅子時間

  1. 三年級:10/31()1110~1140到活動中心拿椅子;11/1()1130搬回。
  2. 一年級:10/31()1330請六年級各班協助,一年級老師會在休息區指導排放;11/1()中午1240,籃球隊學生協助搬回。                                                                            以上感謝六年級各班、籃球隊與總務處同仁於活動中心的協助。