• slider image 310
  • slider image 313
:::
邱沛樺 - 學務主任 | 2017-06-09 | 人氣:533

永靖國小105學年度第72屆暨附幼第32屆畢業典禮 預演時間

時間:106年6月15日下午1:30~3:00預演                                               對象:受獎學生、獻花代表

6月19日 上午8:40~10:10預演                                                                 對象:六年級師生、幼兒園畢業生

6月20日 上午8:00~10:10預演(含獻花) --兒童朝會暫停乙次                    對象:五、六年級師生、幼兒園畢業生

 

以上時間,活動中心暫停使用。