• slider image 310
  • slider image 313
:::
黃月春 - 母語日教學 | 2017-12-03 | 人氣:225

都馬調

兩人愛意在心內,咱哥在東,妹啊在西,阿娘若無嫌啊,

我袂作胡蠅,做蚊啊,阮嘛要飛過來。

六月棉被收去,囥相好阿哥去佇外莊,英暗袂得阿君妳來返,

夭壽這個五更那會這呢長。

半暝月娘照入紗窗,為何偏偏來照我守空房,阮關窗將月緊緊送,
送去隔壁通好照別人。